Hoe lid worden?

Om uw lidmaatschap te activeren vul hieronder het contactformulier in. Gelieve alle velden zo correct mogelijk in te vullen, zodat wij de juiste info kunnen doorgeven aan de verzekering.

Indien het om een familielidmaatschap gaat, vul dan de extra personen onderaan in het tekstvak in, dit telkens met geboortedatum en rijksregisternummer. De andere gegevens (adres, email,…) worden overgenomen.

Domein ‘Aan de plas’ hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Domein ‘Aan de plas’ houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR – ZIE PDF).

Alvast bedankt en welkom in onze club!

inschrijvingsformulier lidmaatschap

Wordt naar sport@aandeplas verstuurd

  • (straat + huisnummer; postcode + gemeente)
    (meerdere keuzes mogelijk) Duid aan welke u reeds heeft en wil verlengen
    (meerdere keuzes mogelijk) duid aan wat u graag wil reserveren voor dit jaar;
    (meerdere keuzes mogelijk