Natuur

De Sint – Pietersplas is belangrijk voor watervogels, vooral tijdens de winter.  Aan de eilandjes achter in het meer is er een oeverzwaluwwand.  Visdiefjes hebben nog gebroed en de ijsvogel broedt er geregeld evenals de fuut en dodaars. De rietkragen zijn belangrijk voor rietvogels en in bosjes zitten ook zangvogels zoals grasmus, zwartkop en tjiftjaf en dergelijke. In de vroege ochtend en kalme perioden kunnen we ook de blauwe reiger spotten.

Wij zijn volop bezig met het verzamelen met nog meer info en beeldmateriaal omtrent de fauna en flora in onze regio. Binnenkort zal er hier meer te lezen zijn!